Bộ quạt bảo hộ F26K8 - JACK3.5

Bộ quạt bảo hộ: 02 quạt 7,4V, 01 Pin 6800mAh, cáp, sạc 8,4V – 1A

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.