Bộ quạt bảo hộ F24K4 - JACK3.5

Bộ quạt bảo hộ: 02 quạt 7,4V, 01 Pin 4400mAh, cáp, sạc 8,4V – 1A

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.