Bộ quạt bảo hộ F27K2 - JACK3.5

Bộ quạt bảo hộ: 02 quạt 7,4V, 01 Pin 7200mAh, cáp, sạc 8,4V – 1.2A

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.