Bộ quạt bảo hộ F2USB

Bộ quạt bảo hộ: 02 quạt 5V, 01 cáp USB có phím chỉnh 3 tốc độ cho quạt. Nguồn cấp tận dụng pin sạc dự phòng điện thoại

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.